روز سی ام : پروانگی

میدونم پیله ام...

دعا کن پروانه شمو ، برم...

برم به سرزمین دورها...

سرزمین نورها...

اونجا که هزار ماه و ستاره رو...

می گیرن از چشم ها...

تو برام بگو از آینه ها...

می درخشه بال پروانه...

روبه روی شمع ها...

شمع خوابیده در چشمای تو...

همون سرزمین نورهاست...

که میخوام پروانه شم اونجا...

که بشه قفس تنم ، بلور اشکات...

اسیر هزار ستاره میشم اونجا...

همین برام خوبه که یخ بزنم ، بسوزم...

تو هوای پرتلاطم چشمات...

/ 0 نظر / 23 بازدید